zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Botsing van twee culturen, Gerard Donkers

Conflicterende waarden in de professionele sociale arbeid, Dr. G. Donkers

Datum van plaatsen: 15-06-2023

Download:

Dit artikel gaat over twee fundamenteel verschillende waardenstelsels in onze samenleving: de waarden en principes die gelden in de spontane, niet-beroepsmatige, onbetaalde vormen van sociale arbeid in de privé-wereld van mensen en de beroepsmatige, betaalde arbeid in de sfeer van de maatschappelijke openbaarheid. In de professionele sociale arbeid botsen deze twee waardenstelsels op elkaar en leiden tot allerlei dilemma's.

 


Copyright © 2007-2023 Zelfregie.com