zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Zelfregulering als een vernieuwend concept van professionaliteit, Gerard Donkers en Henk Geertsema

In Journal of Social Intervention volume 23, 1 2014

Datum van plaatsen: 15-06-2023

Download:

In de transitie van welvaartsstaat naar participatiemaatschappij moeten burgers onder andere meer verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun omgeving. In deze editie van het Tijdschrijft voor Sociale Interventie gaat Donkers in op de achtergronden van zijn benadering naar aanleiding van zijn nieuwe boek 'Veranderen in meervoud' (Boom/Lemma 2012). Vervolgens levert dr. Henk Geertsema in dit artikel een kritische analyse van Donkers' benadering. 

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com