zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Dialoog en grenzen stellen, omgaan met spanningsveld Gerard Donkers

Naar een dialoog die ook grenzen stelt 2017

Datum van plaatsen: 18-07-2023

Download:

Grenzen stellen aan iemands vrijheid wordt zowel in het publieke als het professionele debat dikwijls gezien als strijdig met bevordering van zelfregie van burgers en professionals. In dit artikel pleit Gerard Donkers juist voor het combineren van deze twee tegengestelde benaderingen als democratische grondvorm van veranderkundig handelen. Voor ons ligt een belangrijk veld van onderzoek naar de vele nuances en uitwerkingen van een dergelijk verbindend concept.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com