zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Sociale Veranderkunde, een introductie, Flitscolleges Stendenhogeschool

Versterking van zelfregulerend vermogen van mens en samenleving, een sociaal veranderkundige benadering

Datum van plaatsen: 18-07-2023

Download:

In dit document staan vier flitscolleges die onlangs opde Stendenhogeschool in Leeuwarden zijn opgenomen. Ze dienen ter ondersteuning van de Masteropleiding Social Work. Ze zijn ook bruikbaar in andere opleidingen die aandacht willen besteden aan een sociaal-veranderkundige oriëntatie op hun kennis- en werkveld. Het gaat hier om een generieke, basale en meerperspectivistische oriëntaite op hedendaagse maatschappelijke vraagstukken en het antwoord hierop vanuit de sociale veranderwetenschap, c.q. andragologie. De colleges zijn bedoeld als een allereerste oriëntatie.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com