zelfregie
 • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

 

Links

Dit zijn de links van zelfregie.

 • Kring Andragologie Universiteit van Amsterdam: http://www.andragologie.org
 • Movisie. E-mail: info@movisie.nl 
 • Tijdschrift Sociale Interventie: http://www.journalsi.org/
 • Stichting Presentie e-mailadres: info@zorgethiek.nu
 • Zelfregiecentrum in Nijmegen. E-mailadres: info@zrcn.nl
 • http://www.wil-kunnen.nl/
 • http://blok.to
 • Hanzehogeschool Groningen, masteropleiding social work: info@org.hanze.nl
 • Buurtzorg Nederland: www.buurtzorgnederland.com
 • Eigen Kracht Centrale Nederland: https://www.eigen-kracht.nl

 

 

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com