zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Castells, Manuel (2009) Communication power

Oxford University Press 2009

Datum van plaatsen: 29-05-2012

Manuel Castells bouwt voort op zijn analyse van de netwerkmaatschappij en onderzoekt in dit boek hoe machtsrelaties van allerlei soort diepgaand zijn gewijzigd door de nieuwe communicatieomgeving, vooral door wat hij noemt de massa zelf-communicatie.

 


Copyright © 2007-2023 Zelfregie.com