zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Nieuws

Wilt u een nieuwsbericht plaatsen over een interessant en belangrijk onderzoek, praktijkervaring, cursus of publicatie over zelfregie en veranderkunde, stuur dan een mail naar de mailbox van zelfregie (zie Contact) met de betreffende uitgeschreven tekst van het nieuws.

Podcast Marcel van Eck in gesprek met Gerard Donkers over het thema 'Zelfregie'
03-02-2022

In deze podcast gaat Marcel van Eck, sociaal werker van het jaar 2021, in gesprek met Gerard Donkers over het onderwerp 'Zelfregie'. De podcast staat bij 'Documenten' onder de titel 'Podcast over zelfregie'. De podcast is ook te downloaden via het Platform Sociaal Werk Nederland.

Naar een leefbare aarde. Verduurzamen vanuit veranderkundig perspectief
11-05-2021

Op 8 april 2021 is een nieuw boek verschenen met als titel Naar een leefbare aarde. Verduurzamen vanuit veranderkundig perspectief. Het is geschreven door Gerard Donkers in nauwe samenwerking met de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam. Bij 'documenten' staat een korte beschrijving in het Nederlands, een persbericht in het Engels en een korte inkijk in het Duits onder de titel Zu einer lebenswerte Erde.

Bij 'documenten' staat eveneens de notitie Eerste reacties op boek 'Naar een leefbare aarde'.
Bovendien staat bij 'Documenten' een recensie in het tijdschrift Th&ma van prof. Albert Pilot, hoogleraar Scheikunde van de Universiteit Utrecht onder de titel 'Pilot recensie boek Naar een leefbare aarde'.

Je kunt het boek kopen voor 25 euro (exclusief verzendkosten) via deze website bij 'publicaties' of via bol.com.

Op donderdag 4 november 2021 wordt er door de Kring Andragologie van de UvA een symposium naar aanleiding van dit nieuwe boek georganiseerd onder de titel 'Veranderwegen naar een leefbare aarde: een waarde geladen zoektocht?'. Nadere gegevens volgen.

Platformgroep Theorieontwikkeling sociale veranderkunde opgericht
09-06-2020

Op 5 juni 2020 is in Amsterdam binnen de Kring Andragologie van de universiteit Amsterdam de platformgroep Theorieontwikkeling Sociale Veranderkunde gestart. De platformgroep beoogt verdere theorieontwikkeling op het gebied van de andragologie als sociale veranderwetenschap. In de notitie 'Platformgroep Theorieontwikkeling Sociale Veranderkunde' (zie Documenten) is de visie, motivatie, opzet en organisatie van het platform uitgewerkt. 

Inmiddels is deze onderzoeksgroep beëindigd met het uitgeven van een publicatie over haar onderzoek onder de titel 'Grondbeginselen van veranderen' (SWP 2023), door Gerard Donkers geschreven in opdracht van deze groep. Het vervolg van deze onderzoeksgroep vindt plaats in de oprichting van het Landelijk Platform Sociale Veranderkunde. Voor informatie hierover zie op deze website 'Platform Sociale Veranderkunde'.

Flitscolleges introductie in de Sociale Veranderkunde
11-12-2018

Bij 'Documenten' is recent verschenen een document waarin vier flitscolleges staan die onlangs op de Stendenhogeschool in Leeuwarden zijn opgenomen van Gerard Donkers. De vier flitscolleges gaan over 'Versterking van het zelfregulerend vermogen van mens en samenleving, een sociaal veranderkundige benadering'. De korte colleges dienen ter ondersteuning van de Masteropleiding Social Work, maar zijn ook bruikbaar in andere opleidingen en trainingssituaties die aandacht willen besteden aan een sociaal veranderkundige oriëntatie op hun kennis- en werkveld. De colleges gaan over een generieke, basale en meerperspectivistische oriëntatie op hedendaagse maatschappelijke vraagstukken en het antwoord hierop vanuit de sociale veranderwetenschap, c.q. andragologie. De colleges zijn bedoeld als een allereerste oriëntatie in dit kennisgebied.

Verandering en bezieling in tijden van transities, symposium Utrecht 15 oktober 2015
19-05-2016

Bij het verschijnen van het boek van Gerard Donkers Zelfregie terug in het werk. een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling (SWP 2015) is er op 15 oktober 2015 te Utrecht een symposium geweest onder de titel Veranderen en bezieling in tijden van transities. Ineke Gualthérie van Weezel was de dagvoorzitter.
De ombudsman van Amsterdam Arre Zuurmond ging in op de vraag hoe burgers in zijn praktijk op zelfregie reageren.
Gerard Donkers ging in op de vraag hoe organisaties op zoek zijn naar een vernieuwende manier van werken om de participatiemaatschappij echt van de grond te krijgen en hoe het zelfregieconcept hen hierbij kan helpen om de transitie werkelijk kans van slagen te geven.
Nelly Labrie, manager van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Rijnmond Rotterdam, besprak hoe het zelfregieconcept vorm krijgt in de praktijk van de hulp- en dienstverlening.
Aart van Walstijn, Raad van Bestuur RIBW groep Overijssel vertelde hoe het roer in zijn organisatie is omgegooid.
Na deze inleidingen was er een forumdiscussie tussen alle sprekers en de 130 aanwezigen.
Al met al was het een heel geslaagd en inspirerend symposium.

[1] 2 3 [Next]

Copyright © 2007-2023 Zelfregie.com