zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Praktijkvoorbeelden

Hier vindt u hedendaagse praktijkvoorbeelden van verandertrajecten op het niveau van werken met individuen. groepen, organisaties en samenlevingsverbanden. In die verandertrajecten gaat het om een kritische reflectie op het zelfregulerend vermogen van burgers, cliënten en professionals.


Afstemmen op cliënt en zijn situatie
Voorbeelden uit het medisch maatschappelijk werk
Antanas Mockus
Politicus pleit voor culturele zelfregulering
Benafrica
In gesprek met Hamza Lemouesset van adviesbureau Benafrica over empowerment
Botsende logica's binnen de systeemwereld
Voorbeeld uit de dagelijkse praktijk
Casus Ontladingsmethode
Discussie over methodisch werken
Casus over agressie en vergelding
In de geest van Mario, liefde versus geweld
De brand in Volendam
Juridische tegenover sociale logica
Het eigenzinnige kind
Gevolgen van pedagogische terreur
Het uitgeputte zelf
Henk, voorbeeld van een overwerkte docent
Hoe maakbaar is een cultuur?
De ondergang van een bloeiend bedrijf.
Judith werkt aan haar jaloezie
Een opdracht voor school
Ontmoetingsplaats Leven en Vieren!
Zelfregie bij rituelen
Piet Zoomers Modemall Wilp
Portret van een lerende organisatie
Taylor op bezoek in de slaapkamer
Over het belang van Umwege-arbeit
Troosten is het ontroostbare beamen
Voorbeeld van een analyse vanuit de zelfreguleringsbenadering
Veranderkundige modellen als onderlegger voor verandertrajecten
Jan Havermans, docent AVANS Hogeschool Breda
Verhalen van jongeren over agressie op school
Uit: VMBO-onderzoek naar omgaan met agressie, Gerard Donkers 2008
VMBO-docenten over omgaan met agressie
Uit: onderzoek naar zelfregulatie van agressie (Donkers 2008)
Welzijnspraktijk in Rotterdam, Nelly Labrie 2015
Bekeken vanuit het thema zelfregie

Copyright © 2007-2023 Zelfregie.com