zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Geschiedenis van veranderkundig denken

Over veranderen en veranderbaarheid van mens en samenleving

Prijs inc. verzendkosten: €18,45
Auteur: Gerard Donkers
Jaartal: 2013

Dit boek gaat over de vraag, in welke betekenissen het verschijnsel veranderen als vorm van sociale interventie naar voren komt in de geschiedenis van het West-Europese denken. Het boek beoogt een bijdrage te leveren aan systematische kennisontwikkeling op het gebied van de veranderkunde, voortbouwend op de lijn die onder meer Kurt Lewin vóór WOII heeft ingezet. Het boek biedt een introductie in de body of knowledge van de sociale veranderkunde. Accent ligt op een agogische stijl van veranderen.

De publicatie is bedoeld voor mensen die zich willen verdiepen in de geschiedenis van het veranderkundig denken binnen de sociale wetenschappen. 

 

 


Copyright © 2007-2023 Zelfregie.com