*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Naar een leefbare aarde. Verduurzamen vanuit veranderkundig perspectief

Gerard Donkers in samenwerking met Kring Andragologie van de UvA

Prijs inc. verzendkosten: €25,00
Auteur: Dr. Gerard Donkers
Jaartal: 2021

Als we zo doorgaan, is de aarde niet duurzaam leefbaar. Dit onheilspellend inzicht hangt als een donkere wolk boven de tijd waarin we leven. Al eeuwen zijn we bezig de aarde naar onze hand te zetten omdat we dat steeds beter kunnen. Maar ondertussen heeft dit proces een intensiteit en afmeting bereikt dat aardwetenschappers het huidige ecologische tijdperk naar ons zelf hebben genoemd: het Antropoceen.

Het Antropoceen is het tijdperk waarin de grondstoffen van de aarde steeds meer worden uitgeput, de atmosfeer wordt vervuild met broeikasgassen en de biodiversiteit in flora en fauna steeds verder afneemt. Op deze manier is de aarde voor ons en onze (klein)kinderen niet lang meer bewoonbaar.
Wat moet er in grote lijnen op basaal ecologisch, economisch, politiek en sociaal-cultureel vlak zoal gebeuren as we de aarde voor ons leefbaar willen houden en hoe kunnen we dat vanuit een samenhangend integraal perspectief aanpakken?
In de vorm van een wetenschappelijk essay gaat de auteur in op deze veranderkundige vraagstelling. Hij neemt daar de grote maatschappelijke, technologische, politieke en sociaalk-culturele vraagstukken van onze tijd in mee. Hij kiest voor een nuancerende, open en bescheiden opstelling waarin ruimte is voor diversiteit binnen de vereiste solidariteit. In de op duurzaamheid gerichte verandertrajecten die in het boek worden besproken, wordt accent gelegd op een brede benadering van onderop samen met zoveel mogelijk verschillende belanghebbenden. Gepleit wordt voor een strategie van gedeelde waarden waarin verbetering van levensvoorwaarden wordt gecombineerd met aandacht voor leren en competentieontwikkeling. Vanuit een integrale visie worden voorstellen gedaan voor praktijkgerichte leer- en onderzoekstrajecten.

Naar een leefbare aarde is de vrucht van een uitgebreide discussie binnen de kring  Andragologie van de Universiteit van Amsterdam. Het boek is bedoeld voor organisatie- en beleidsmedewerkers, uitvoerende professionals, politici, docenten en studenten van het hoger beroepsonderwijs. De Kring Andragologie hoopt dat mensen de integrale, praktijkgerichte benadering in hun eigen studie en werk herkennen en erdoor worden geïnspireerd om door te gaan op de noodzakelijke weg van verduurzaming.
Het boek is te bestellen via deze website of via bol.com  

 

 


Copyright © 2007-2021 Zelfregie.com