zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Publicaties

Hier staan boeken en brocures over sociale veranderkunde die u via de mailbox kunt bestellen. Na bestelling ontvangt u een bevestiging van de bestelling. Vervolgens wordt u het gevraagde per post toegestuurd.
Andere publicaties die nauwe raakvlakken hebben met  sociale veranderkunde staan bij Literatuurtips. 


Geschiedenis van veranderkundig denken
Geschiedenis van veranderkundig denken
Prijs 18,45
Over veranderen en veranderbaarheid van mens en samenleving

Dit boek gaat over de vraag, in welke betekenissen het verschijnsel veranderen als vorm van sociale interventie naar voren komt in de geschiedenis van het West-Europese denken. Het boek beoogt een bijdrage te leveren aan systematische kennisontwikkeling op het gebied van de veranderkunde, voortbouwend op de lijn die onder meer Kurt Lewin vóór WOII heeft ingezet. Het boek biedt ... meer

Naar een leefbare aarde. Verduurzamen vanuit veranderkundig perspectief
Naar een leefbare aarde. Verduurzamen vanuit veranderkundig perspectief
Prijs 30,00
Gerard Donkers in samenwerking met Kring Andragologie van de UvA

Als we zo doorgaan, is de aarde niet duurzaam leefbaar. Dit onheilspellend inzicht hangt als een donkere wolk boven de tijd waarin we leven. Al eeuwen zijn we bezig de aarde naar onze hand te zetten omdat we dat steeds beter kunnen. Maar ondertussen heeft dit proces een intensiteit en afmeting bereikt dat aardwetenschappers het huidige ecologische tijdperk naar ons zelf hebben genoemd: he... meer

Onderzoek naar bezieling in het werk
Onderzoek naar bezieling in het werk
Prijs 10,00
Praktijkverhalen van leidinggevenden in zorg, welzijn en onderwijs

Door middel van dit boek wil het landelijk project Bezieling in het werk een bijdrage leveren aan bezinning op de uitdagingen waar organisaties in de sociale sector momenteel voor staan en aan (re)vitalisering van de sector.
Het boek is een eerste, voorlopig verslag van zes groepsinterviews met leidinggevenden uit de sociale sector.

Dit boek is helaas niet meer beschik... meer

Organisaties veranderen
Organisaties veranderen
Prijs 10,00
Bezielde veranderkunde ter versterking van zelforganiserend vermogen
Met deze publicatie wil de auteur een bijdrage leveren aan hernieuwde bezinning op grondslagen van veranderen in en van organisaties. Accent ligt op versterking van het zelforganiserend vermogen van mens en organisatie. Aangetoond wordt hoe praktisch en bezielend een dergelijke bezinning kan zijn in onze dynamische en complexe informatiesamenleving.... meer
Werkboek praktijk van veranderen
Werkboek praktijk van veranderen
Prijs 12,50
Hulpmiddel bij het onderzoeken, ervaren en ontwerpen van veranderprocessen 2023
Dit ´Werkboek praktijk van veranderen´ dient als hulpmiddel bij het onderzoeken, ervaren en ontwerpen van veranderprocessen in de praktijk. Het is de bedoeling dat het wordt gebruikt in combinatie met het basisboek ´Grondbeginselen van veranderen´. Dit boek is geschreven door Gerard Donkers in opdracht van de Platformgroep ´Sociale Veranderkunde´ van de kr... meer
Zelfregie in beeld
Zelfregie in beeld
Prijs 35,00
gemaakt door Sara Donkers (Eigen uitgave 2016)
Dit boek bestaat uit foto's, cartoons, uitspraken en filmfragmenten ter illustratie van de tekst in het boek ‘Zelfregie terug in het werk' SWP, Gerard Donkers. ... meer

Copyright © 2007-2023 Zelfregie.com