*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Ontmoetingsplaats Leven en Vieren!

Zelfregie bij rituelen

Datum van plaatsen: 11-06-2009

  

Ontmoetingsplaats Leven en Vieren!

In het kader van het jaar van het religieus erfgoed én het festival ‘Geloven in Gelderland' dat aan het einde van dit jaar gehouden wordt, willen we als stichting in oprichting (Leven en Vieren/LEV) graag ons eigentijds en nieuw gezicht laten zien.

De op te richten stichting heeft als doel om een ontmoetingsplaats te creëren in de stad/regio Nijmegen waar mensen, groepen en organisaties, van jong tot oud, op allerlei manieren begeleiding en ondersteuning kunnen krijgen bij het zélf vormgeven en uitvoeren van vieringen en rituelen in de levensloop. Uitgangspunt is het eigen levensverhaal, de eigen zingeving en de betekenis daarvan. Bij vieringen en rituelen denken we dan aan huwelijksvieringen, welkoms- en/of geboortevieringen, jubilea, afscheidsbijeenkomsten, herdenkingen en tal van andere bijzondere momenten in de levensloop.
Door de ontkerkelijking en teruglopende invloed van traditionele levensbeschouwingen zijn we meer en meer aangewezen op de eigen zingeving en betekenisverlening van wat we meemaken binnen de levensloop. Voorgeschreven tradities en rituelen rondom geboorte, dood, relaties e.d. vallen weg maar de behoefte aan verbondenheid en zingeving blijft. Zingeving, levenssamenhang en verbondenheid zijn dan ook van grote betekenis in onze missie.
Als het leven mensen uitnodigt om stil te staan lijkt het ons fijn als er een zichtbare plek is in de directe woonomgeving waar mensen terecht kunnen voor begeleiding, advies of bemiddeling. Het past bij onze droom om hiermee een nieuwe bestemming en invulling te kunnen geven aan een leegstaand kerkgebouw. Hiermee willen we een nieuwe gemeenschapsplek scheppen waarbinnen ruimte is voor álle levensverhalen, uit álle culturen, los van welke religie dan ook. Een open ontmoetingsruimte die op velerlei wijze dienstbaar kan zijn aan feestelijke, bijzondere, of verdrietige momenten. De stichting wil hier een faciliterende en ondersteunende bijdrage aan leveren door mensen, middelen, kennis en ervaringen bij elkaar te brengen.

Om een eerste stap te zetten in de richting van het realiseren van dit ideaal willen we onze bijdrage leveren aan het festival ‘Geloven in Gelderland' Dit willen we doen door een dag te organiseren (medio november 2008) voor zoveel mogelijk mensen met als onderwerp: rituelen en vieringen in deze tijd. Wat is de waarde ervan? Hoe geven we deze vorm? Wie of wat kan ons erbij helpen? We willen graag een debat hierover organiseren met mensen die vanuit verschillende invalshoeken hier iets over te zeggen hebben. Daarnaast vinden we het een grote uitdaging om op deze dag zoveel mogelijk ritueelbegeleiders, alternatieve uitvaartondernemers, ceremoniemeesters, verhalenvertellers, kunstenaars e.d. bij elkaar te brengen zodat er een zinvol verband gaat ontstaan tussen mensen en organisaties die in dit verband werkzaam zijn. We willen een begin maken van een groeiend netwerk dat zichtbaar en dienstbaar is aan de vele vragen die er o.i. zijn op het gebied van zingeving, spiritualiteit en gemeenschapszin.
Mocht ons LEV-concept de wereld ingaan als een lopend vuurtje wat aanstekelijk werkt en de harten van mensen raken, dan zien we in de toekomst een veelheid van verbindende activiteiten plaatsvinden zoals: lezingen, ontmoetingen jong en oud, films, gespreksgroepen, een podium voor levensverhalen, een stamtafel... Máár,dat is nog een verderweg liggende droom.
Kader Abdollah zei een paar weken geleden bij de presentatie van zijn versie van de Koran over zijn droom de maatschappij te veranderen: ‘Waar je hand ook naartoe reikt, het wordt van jou'. Meedoen aan deze oproep van Trouw maakt onze droom al meer werkelijk. Hoe het verder loopt hangt mede af van jou die dit leest. We zijn benieuwd naar reacties.
http://idealen.trouw.nl/node/2318

Alice Oortgiesen
Namens de stichting Leven en Vieren (LEV) i.o. Ontmoetingsplaats levensverhalen

 


MySQL gegevens zijn niet correct!