*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Taylor op bezoek in de slaapkamer

Over het belang van Umwege-arbeit

Datum van plaatsen: 03-05-2010

Taylor op bezoek in de slaapkamer
Het belang van ‘Umwege-arbeit'

Frederick Taylor leefde van 1856 tot 1915. Hij is een van de grondleggers van de klassieke organisatieleer. Zijn ideeën zijn samengevat in de term Taylorisme. Het is een manier van bedrijfsvoering waarin accent ligt op het bereiken van maximale bedrijfsresultaten door het zoveel mogelijk benutten van menselijk potentieel. Zo stelde hij met de stopwatch in de hand vast hoe lang elke (deel)handeling van een werknemer duurde en bepaalde voor elke verrichting de ‘standaardtijd'. Door sneller te werken dan in de standaardtijd konden de werknemers een hoger loon verdienen.

De socioloog Oscar Negt (1982) laat zo'n persoon die de werktijd meet in Tayloristische zin op bezoek komen in de slaapkemer van een liefdespaar. Hij zegt:
"Dat wat jullie (..) hier doen, is niet praktisch. Je kunt enkele handelingen die je per vergissing pleegt en enkele omwegen uitsluiten. Daardoor verkrijg je je hoogtepunten, waaraan jullie tot nu toe zowat drie kwartier werken, gemakkelijk binnen één minuut. Bovendien moet je het niet overlaten aan het toeval van de stemmingen, wanneer je het met elkaar eens wordt, dat je het doet. Je moet een zekere regelmaat invoeren. In dezelfde hoeveelheid tijd van een maand of jaar kun je dan meer hoogtepunten inbouwen. Je moet het plannen en het humane grondrecht van de mens op geregeld geslachtsverkeer ernstiger nemen'.

De geliefden zullen tegenspreken:
"Volgens jouw methode zijn we erdoorheen, nog vóórdat we aankomen. We treuzelen en doen het via omwegen: ten eerste omdat zich iets in de omarmingen verbergt, wat verloren gaat als we het in woorden vatten; ten tweede treuzelen we, omdat we rebellie in ons hebben (weerstand om onszelf helemaal aan de ander te geven, schr.), en ten derde doen we het via omwegen, omdat die manier ons een genoegen geeft, dat onze zintuigen, die subtieler meten, wél kunnen registreren, maar jíj niet'.  

 


MySQL gegevens zijn niet correct!