*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Afstemmen op cliënt en zijn situatie

Voorbeelden uit het medisch maatschappelijk werk

Datum van plaatsen: 23-06-2016

Zich op de cliënt afstemmen

Hier volgen twee voorbeelden van een medische maatschappelijk werker:

Voorbeeld 1
Ik ga voor de tweede keer op huisbezoek bij een mevrouw die eerder opgenomen was in het ziekenhuis wegens longkanker. Zij is nu thuis om haar laatste weken daar door te brengen. Zij ligt nagenoeg de hele dag en nacht in de huiskamer op bed. Tijdens het eerste huisbezoek heeft zij met mij enkele twijfels besproken.
Nu ik na drie weken op de afgesproken tijd kom, laat de patiënt direct weten dat ze voldoende steun heeft van haar kinderen dat ze met hen alle belangrijke dingen besproken heeft en nu geen behoefte heeft om met mij te praten. Het zou haar onnodige energie kosten. Ik tast af of de patiënte nog iets wil zeggen en of er voldoende hulp is. Dan besluit ik samen met mevrouw het hierbij te laten en het gesprek te beëindigen. Mocht zij later alsnog een keer willen praten, dan kan zij of een van haar kinderen contact opnemen. Alles bij elkaar heeft dit huisbezoek zeven minuten geduurd. De autorit heen en terug duurde ongeveer anderhalf uur. Toch heb ik niet het gevoel voor niets te zijn geweest. Ht was een zinvol huisbezoek.

Voorbeeld 2
Ik heb een afspraak met een meneer die aan ernstige COPD lijdt, waarvoor hij poliklinisch wordt behandeld. Het gesprek zal in het ziekenhuis zijn op de afdeling maatschappelijk werk. Ik heb er ongeveer een uur voor uitgetrokken, maar weet nooit hoelang het zal duren.
Ik merk meteen dat meneer erg kortademig is en hij lijkt niet zo'n zin te hebben om te praten. Hij maakt dat bespreekbaar. Hij bevestigt dat hij vandaag niet zo gemotiveerd is. Ik laat merken dat ik dat geen probleem vind, dat dat gewoon is en leg de vraag in het midden wat te doen: eventueel een nieuwe afspraak maken? Er volgt nu een gesprek over het opkomen voor eigen wensen en verlangens. Na een uur sluiten we het gesprek af.

 


MySQL gegevens zijn niet correct!