zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Emoties die niet de communicatie verstoren
Emoties die de communicatie niet verstoren

Zelfregulatie van gevoelens en behoeften vraagt om tijdens het handelen in contact te kunnen staan met die gevoelens. Vanuit dat directe contact met de eigen gevoelens kan men de beslissing nemen om deze gevoelens, bijvoorbeeld negatieve gevoelens naar de ander, juist wel of juist niet te uiten. Bij die beslissing is het onder andere van belang om in overweging te nemen dat niet-geuite emoties zich snel kunnen gaan opstapelen met als gevolg dat men steeds minder flexibel wordt en het confict met zichzelf en anderen kan escaleren. Niet-uiten impliceert een discrepantie tussen gevoel en gedrag. Deze interne discrepantie kan de tussenmenselijke communicatie verstoren.
Anderzijds impliceert het wel-uiten van negatieve emoties een congruentie tussen gevoel en gedrag, maar is ook dit geen garantie voor een goede communicatieve afstemming. Integendeel, het uiten van negatieve emoties kan de communicatie ernstig verstoren. Van belang is hier onder meer de referentiewaarde in het licht waarvan men die negatieve emoties uit. Men kan de eigen oprechtheid tegenover de ander als referentiewaarde hanteren, zonder de intentie te hebben dat men de ander in welk opzicht dan ook zijn wil dicteert. Het is mogelijk om alle ruimte te laten voor de ander om wel of niet iets met de negatieve emotie te doen. Wanneer ''passieve'' gevoelens van verdriet, teleurstelling, eenzaamheid, pijn etcetera worden geuit in actieve termen van boosheid, zullen ze snel verstorend werken op de onderlinge communicatie. De boosheid drukt bij de betrokkenen de onderliggende gevoelens van kwetsbaarheid weg, waardoor de strijd zich verplaatst naar het tussenmenselijk, uiterlijk gedrag. Beiden zullen ervaren dat ze als persoon in hun echte gevoelens en intenties niet worden erkend.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com