zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |


PLATFORM SOCIALE VERANDERKUNDE 

Bent u geïnteresseerd in het met elkaar verder ontwikkelen van het kennisgebied van de Sociale Veranderkunde, dan vindt u hier het nieuws en de documenten van het Platform.

Neem eventueel contact op om een persoonlijke afspraak hierover te maken.


Nieuws

Oprichting landelijk platform sociale veranderkunde
02-05-2023

 

Op 8 juni 2023 is het landelijk platform 'Sociale Veranderkunde' opgericht tijdens het middagsymposium over de presentatie van het boek 'Grondbeginselen van veranderen' (SWP Amsterdam 2023) dat Gerard Donkers schreef in opdracht van de Platformgroep van de kring Andragologie van de universiteit van Amsterdam.

Het platform is bedoeld als een landelijke ontmoetingsplek voor praktijk- en theorieontwikkeling op het gebied van sociale veranderkunde (voorheen heette dit 'Andragologie') In verandertrajecten uit de eigen praktijk van de deelnemers wordt met elkaar op zoek gegaan naar praktische handelingswijsheid, nadenkend over de relatie tussen de uitgewerkte basisthema's van veranderen in het genoemde boek 'Grondbeginselen van veranderen' en de praktijk van veranderen. Bij dit boek is een apart 'Werkboek praktijk van veranderen' gemaakt als hulpmiddel bij het onderzoeken, ervaren en ontwerpen van veranderprocessen. Via deze website bij 'Publicaties' kunt u dit werkboek bestellen. 

U kunt aan de platformbijeenkomsten deelnemen door je op te geven via deze website of rechtstreeks bij gdonkers@telfort.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Uitnodiging voor 13 oktober 2023
02-08-2023

Zoals je wellicht weet, start op 13 oktober a.s. het nieuw opgerichtte Landelijk Platform Sociale Veranderkunde (LPSV) met het bespreken van verandertrajecten uit de eigen praktijk van mensen. We gaan onderzoeken wat de relatie is tussen de basisthema's zoals uitgewerkt in het recent verschenen boek Grondbeginselen van veranderen (SWP 2023) en de praktijk van veranderen. Hierbij nodigen wij je uit om hieraan deel te nemen. Geef je vóór 1 oktober op via deze website bij 'contact'. Hier kun je ook eventueel vragen om nadere informatie.

De startbijeenkomst vindt plaats van 15.30- 18.00 uur, Noordsingel 117 te Rotterdam. Als je je hebt opgegeven, wordt je de agenda zo snel mogelijk toegestuurd.

 

Kerngroep platform sociale veranderkunde (LPSV)

 

Start 27 oktober 2023 theorielijn sociale veranderkunde
20-08-2023

Op 13 oktober start het nieuw opgerichte landelijk platform sociale veranderkunde (LPSV) met het bespreken van verandertrajecten uit de eigen praktijk van mensen in relatie tot de basisthema's van veranderen zoals uitgewerkt in het boek 'Grondbeginselen van veranderen' (SWP 2023). Naast deze praktijklijn gaan we met een kleine groep geïnteresseerden door met de in het platform ingezette theorielijn over sociale veranderkunde. In zes bijeenkomsten bespreken we zes verschillende publicaties rond kwantumdenken en vragen ons af wat we hieruit wel en niet zouden kunnen leren voor wat betreft de sociale veranderkunde. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 27 oktober 2023 op de Mesdagstraat 41, 6521 MN Nijmegen. We starten dan met het boek van Thomas Hertog 'Het ontstaan van de tijd. Mijn reis met Stephen Hawking voorbij de oerknal' (2023). Voor het verdere programma zie bij 'documenten' het document 'Platform sociale veranderkunde'. Als je interesse hebt om mee te doen, geef je dan op via deze website bij 'contact'. 

 

Naast  

Documenten

Baart, Andries Een theorie van presentie
Baart, Andries Een theorie van presentie
Uitgeverij LEMMA BV Utrecht 2001
Capra, Fritjof De eenheid van leven 2002
Capra, Fritjof De eenheid van leven 2002
De ontdekking van de verborgen overeenkomsten tussen het biologische, het psychologische en het sociale leven
Donkers, Gerard Naar een leefbare aarde 2021
Donkers, Gerard Naar een leefbare aarde 2021
Verduurzamen vanuit veranderkundig perspectief
Donkers, Gerard Veranderen in meervoud 2020
Donkers, Gerard Veranderen in meervoud 2020
Een sociaal veranderkundig perspectief
Foucault, Michel Macht, discipline en ethiek
Foucault, Michel Macht, discipline en ethiek
Foucault en de plaats van ethiek in zijn werk door Hub Zwart 1995
Geertsema, Henk Identiteit in meervoud 2004 eindverslag
Geertsema, Henk Identiteit in meervoud 2004 eindverslag
Een identiteitsbeschrijving van het maatschappelijk werk, proefschrift
Midgley, Gerald Systemic Intervention 2000
Midgley, Gerald Systemic Intervention 2000
Philosophy, Methodology and Practice
Mulder, Nicoline Chaordisch organiseren 2021
Mulder, Nicoline Chaordisch organiseren 2021
Complexiteit in organisaties begrijpen, benutten, beïnvloeden
Platform sociale veranderkunde
Platform sociale veranderkunde
Achtergrond, doel, opzet en organisatie 2023
Vendrik, Bert Kairos en Chronos in de GGZ 2019
Vendrik, Bert Kairos en Chronos in de GGZ 2019
Op zoek naar evenwicht tussen bezieling en orde

Copyright © 2007-2023 Zelfregie.com