zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |


PLATFORM SOCIALE VERANDERKUNDE 

Bent u geïnteresseerd in het met elkaar verder ontwikkelen van het kennisgebied van de Sociale Veranderkunde, dan vindt u hier het nieuws en de documenten van het Platform.

Neem eventueel contact op om een persoonlijke afspraak hierover te maken.


Nieuws

Oprichting landelijk platform sociale veranderkunde
02-05-2023

 Op 8 juni 2023 is het Landelijk Platform Sociale Veranderkunde (LPSV) opgericht tijdens het middagsymposium over de presentatie van het boek 'Grondbeginselen van veranderen' (SWP Amsterdam 2023) dat Gerard Donkers schreef in opdracht van de Platformgroep van de kring Andragologie van de universiteit van Amsterdam.

Het platform is bedoeld als een landelijke ontmoetingsplek voor praktijk- en theorieontwikkeling op het gebied van sociale veranderkunde (voorheen heette dit 'Andragologie') In verandertrajecten uit de eigen praktijk van de deelnemers wordt met elkaar op zoek gegaan naar praktische handelingswijsheid, nadenkend over de relatie tussen deze praktijksituaties en de grondthema's van veranderen die uit thematisch onderzoek van de platformgroep zijn voortgekomen en in het genoemde boek 'Grondbeginselen van veranderen' zijn uitgewerkt. Bij dit boek is een apart Werkboek praktijk van veranderen gemaakt als handvat bij het onderzoeken, ervaren en ontwerpen van verandertrajeccten. Via deze website bij 'Publicaties' kun je dit werkboek bestellen. 

Via deze website of rechtstreeks bij gdonkers@telfort.nl kun je te kennen geven of je als belangstellende op de hoogte gehouden wilt worden van de activiteiten van het platform of dat je misschien één keertje of meerdere keren aan een platformbijeenkomst zou willen deelnemen. We werken niet met een vaste groep, dus je kunt op elk moment wel of niet insteken, als het jou schikt. Laat het ons wel even weten als je in een bepaalde bijeenkomst wilt meedoen, dan zorgen we ervoor dat je de benodigde informatie krijgt.

Uitnodiging voor platformbijeenkomst op 20 juni 2024
02-08-2023

Op donderdag 20 juni van 14.00 - 17.00 uur is de zesde bijeenkomst van het Landelijk Platform Sociale Veranderkunde (LPSV) in het vakbondshuis, Koggelaan 3a, 8017 JH te Zwolle (vlakbij het centraal station).

We bespreken dan twee verandertrajecten:

1. Hoe verder te gaan met de transformatie in het sociaal domein.
We bespreken de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek van Suzanne van Bunnik, de hoofdstukken 5 en 6 uit haar boek (Als je het boek Transformeren in het sociaal domein nog niet hebt, dan kun je het bestellen via www.andragologie.org www.andragologie.org bij kennisbank-boekenplank). In combinatie hiermee gaan we in op het interessante actuele experiment over het welzijnsdashboard Amsterdam van de econome Prof. Dr. Nicky Pouw. Speciaal voor deze gelegenheid is er onder haar leiding een casusbeschrijving gemaakt van dit experiment.

 2. De tweede casus is van Liesbeth Toet. Zij is FNV consulent te Zwolle.

In een vrije ontmoeting bespreken we met elkaar de relatie tussen deze praktijksituaties en de grondthema's van sociale veranderkunde zoals voortgekomen uit het thematisch onderzoek van de kennisgroep van de Kring Andragologie van de universiteit van Amsterdam (zie het boek Grondbeginselen van veranderen, Gerard Donkers e.a. SWP 2023).

U kunt aan deze bijeenkomst deelnemen door u via deze website op te geven (zie 'contact').

Kerngroep platform sociale veranderkunde (LPSV)

 

Documenten

Axioma’s en uitgangspunten van sociale veranderkunde
Axioma’s en uitgangspunten van sociale veranderkunde
Gerard Donkers, tweede college 21 maart 2024
Baart, Andries Een theorie van presentie
Baart, Andries Een theorie van presentie
Uitgeverij LEMMA BV Utrecht 2001
Capra, Fritjof De eenheid van leven 2002
Capra, Fritjof De eenheid van leven 2002
De ontdekking van de verborgen overeenkomsten tussen het biologische, het psychologische en het sociale leven
Donkers, Gerard Naar een leefbare aarde 2021
Donkers, Gerard Naar een leefbare aarde 2021
Verduurzamen vanuit veranderkundig perspectief
Donkers, Gerard Veranderen in meervoud 2020
Donkers, Gerard Veranderen in meervoud 2020
Een sociaal veranderkundig perspectief
Foucault, Michel Macht, discipline en ethiek
Foucault, Michel Macht, discipline en ethiek
Foucault en de plaats van ethiek in zijn werk door Hub Zwart 1995
Geertsema, Henk Identiteit in meervoud 2004 eindverslag
Geertsema, Henk Identiteit in meervoud 2004 eindverslag
Een identiteitsbeschrijving van het maatschappelijk werk, proefschrift
Identiteit van sociale veranderkunde
Identiteit van sociale veranderkunde
Gerard Donkers, college 29 februari 2024
Midgley, Gerald Systemic Intervention 2000
Midgley, Gerald Systemic Intervention 2000
Philosophy, Methodology and Practice
Mulder, Nicoline Chaordisch organiseren 2021
Mulder, Nicoline Chaordisch organiseren 2021
Complexiteit in organisaties begrijpen, benutten, beïnvloeden
Platform sociale veranderkunde
Platform sociale veranderkunde
Achtergrond, doel, opzet en organisatie 2023
Quantum changing in de biologie
Quantum changing in de biologie
Hoe leven ontstaat (2015), Al Khalili en Mcfadden
Quantum changing in de kosmogenese
Quantum changing in de kosmogenese
Stephen Hawking, G. Donkers
Vendrik, Bert Kairos en Chronos in de GGZ 2019
Vendrik, Bert Kairos en Chronos in de GGZ 2019
Op zoek naar evenwicht tussen bezieling en orde
Verslag platformbijeenkomst 11 januari 2024
Verslag platformbijeenkomst 11 januari 2024
Verslag van de derde landelijke bijeenkomst van platform sociale veranderkunde
Verslag platformbijeenkomst 13 oktober 2023
Verslag platformbijeenkomst 13 oktober 2023
1e bijeenkomst van het landelijk platform
Verslag platformbijeenkomst 16 november 2023
Verslag platformbijeenkomst 16 november 2023
2e bijeenkomst van het landelijk platform

Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com