zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Literatuurtips voor veranderkunde

Op deze pagina van zelfregie.com vindt u literatuurtips voor documenten en artikelen op het gebied van veranderkunde. Hier vindt u verwijzingen (hints) naar boeken en publicaties die nauwe raakvlakken hebben met andragologie als sociale veranderkunde. De literatuurtips verwijzen naar betrouwbare bronnen en literatuur om meer te leren over veranderkunde.

Waardevolle literatuurtips voor informatie over veranderkunde

Om meer te leren over veranderkunde biedt betrouwbare literatuur de juiste uitkomst aan. De inhoud van deze literatuur gaat voornamelijk over zelfregie, andragologie en sociale veranderkunde. De literatuurtips leiden u naar een pagina met meer informatie over de desbetreffende bron. U kunt de literatuur online vinden of in de bibliotheek. Bent u naast literatuur ook op zoek naar interessante documenten? Dan kunt u deze rechtstreeks van de website downloaden. Daarnaast vindt u op deze website meerdere publicaties van boeken en brochures, die u via de mailbox kunt bestellen. De literatuurtips over veranderkunde vindt u in de lijst hieronder. In de literatuur vindt u meer informatie over de diverse manieren van veranderkunde en hoe u deze kunt toepassen.

Zoek meer verdieping in de literatuur van veranderkunde

Ik hoop u met deze literatuurtips  de kans te geven om meer kennis op te doen over zelfregie. Bestudeer de literatuur over veranderkunde en kom tot nieuwe inzichten, standpunten en conclusies. Bent u geïnteresseerd in genuanceerde informatie? Dan kunt u de masterclasses eens bekijken.


Bekman, A.: Op zoek naar zingeving
Meer reflecteren en minder organiseren
Blok, W. (2012) Core Social Work
International Theory, Values and Practice
Boekaerts, M. (2002) Bringing about change in the classroom
Strengths and weaknesses of the self-regulated learning approach. In: Learning and Instruction, nr 12
Boonstra, J. Verandermanagement in 28 lessen, 8e druk 2017
In 28 lessen, Business Contact 8e druk 2017
Bourdieu, Handbuch, leben-werk-wirkung 2014
G. Fröhlich und B. Rehbein (Hrsg.)
Boutellier, H. De improvisatiemaatschappij
Over de sociale ordening van een onbegrensde wereld. Boom/Lemma uitgevers Den Haag 2011
Carver and Scheier (1981) Attention and self-regulation
A control-theory approach to human behavior
Castells, Manuel (2009) Communication power
Oxford University Press 2009
Donkers G. (2015): Zelfregie terug in het werk SWP-Publicaties
Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling
Donkers, G. (15e herziene druk 2020): Veranderen in meervoud
Een driedimensionale kijk op de sociale veranderkunde, Boom Uitgevers Den Haag 2012
Donkers, G. (2003) Zelfregulatie
Een contextueel sturingsconcept van sociale interventie
Donkers, G. (2008) Naar een veilige school
Versterking van het zelfregulerend vermogen van leerlingen, professionals en school in omgaan met agressie. Uitg. LEMMA Den Haag 2008
Donkers, G. (2009) Grondslagen van veranderen
Naar een methodiek zonder keurslijf
Ginkel, J. en Verhaaren, F. (2015) Werken aan de wakkere stad
Langzaam leiderschap naar gemeenschapskracht
Gruen, Arno (1987) Verraad aan het zelf
Een pleidooi voor autonomie, Anthos
Hermans, Hubert (2006): Dialoog en misverstand
Leven met de toenemende bevolking van onze innerlijke ruimte
Hertog, Thomas Het ontstaan van de tijd 2023
Mijn reis met Stephen Hawking voorbij de oerknal
Iryna Batyreva: Uit EEN stuk (2012)
Zelfregulering: een tegenkracht voor de boekhoudcultuur
Labrie, N. (2010) Ruimteverkenning
Onderzoek naar afstemming tussen managers en professionals naar de verandertheorie van dr. Gerard Donkers, 2010
Midgley, G. (2000) Systemic Intervention
Philosophy, Methodology and Practice. New York: Kluwer. Academic/Plenum Publishers
Morin, Edgar: On complexity 2008
Translated by Robin Postel Hampton Press. Inc.
Nijk, Arjo De mythe van de zelfontplooiing 1978
En andere wijsgerig-andragologische opstellen, Boom Meppel 1978
Pagée, R. van (2003) Eigen Kracht
Family Group Conference in Nederland, van model naar invoering
Vos, M. en van Doorn, K. (2004) Empowerment
Over laten en doen. Uitgeverij Eburon, Delft 2004
Vries, S. de (2007) Wat werkt?
De kern en de kracht van het maatschappelijk werk. SWP
Wierdsma, A (1999)
Co-creatie van verandering

Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com