zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Documenten

Onder downloads vindt u diverse artikelen en documenten die u rechtstreeks vanaf de site kunt downloaden.


Andragologie en Human Resource Development Joseph Kessels
Andragologie en Human Resource Development Joseph Kessels
Lezing van prof. dr. Joseph Kessels op miniconferentie
Andragologie: een rijke traditie in vernieuwing, Joseph Kessels
Andragologie: een rijke traditie in vernieuwing, Joseph Kessels
Toespraak prof. dr Joseph Kessels Kring Andragologie 21 januari 2016
Andragologische benadering doet er toe, meer dan ooit! Gerard Donkers
Andragologische benadering doet er toe, meer dan ooit! Gerard Donkers
Lezing op lustrumsymposium Kring Andragologie 22 november 2017
Botsing van twee culturen, Gerard Donkers
Botsing van twee culturen, Gerard Donkers
Conflicterende waarden in de professionele sociale arbeid, Dr. G. Donkers
Burn-out: een uitnodiging tot stilstaan, Iryna Batyreva
Burn-out: een uitnodiging tot stilstaan, Iryna Batyreva
Voorstudie van afstudeerscriptie LESI 2011
Contextuele benadering van zelfregulatie, Gerard Donkers
Contextuele benadering van zelfregulatie, Gerard Donkers
Oorsprong, kenmerken, discussies en ontwikkelingen
Corona-app, een verantwoord gebruik? Gerard Donkers
Corona-app, een verantwoord gebruik? Gerard Donkers
Een sociaal veranderkundige overweging 2020
Coronapandemie, aanpak van de overheid, Gerard Donkers
Coronapandemie, aanpak van de overheid, Gerard Donkers
Sociaal veranderkundige aspecten in de aanpak, september 2020
De immer veranderende samenleving
De immer veranderende samenleving
Een postmodern betoog met handvatten voor de praktijk
Dialoog en grenzen stellen, omgaan met spanningsveld Gerard Donkers
Gezondheidszorg in de verdrukking, Bert Vendrik
Gezondheidszorg in de verdrukking, Bert Vendrik
Reactie op artikel van kinderpsycholoog
Grondslagen van veranderen 2010, recensie Sjef de Vries
Grondslagen van veranderen 2010, recensie Sjef de Vries
Boekrecensie van Sjef de Vries, directeur NMW
Hoe maken we de transformatie van het sociaal domein tot succes? Gerard Donkers
Hoe maken we de transformatie van het sociaal domein tot succes? Gerard Donkers
Wat staat ons te doen? Lezing 27 nov. 2018 bij Kring Andragologie op de Universiteit van Amsterdam
Identiteit van sociale veranderkunde
Identiteit van sociale veranderkunde
Lezing over een thematisch onderzoek Gerard Donkers
Inleiding Social Work, Drs. W. Blok
Inleiding Social Work, Drs. W. Blok
Recensie geschreven door Gerard Donkers
Kenmerken van een sociaal veranderkundige, c.q. andragologische benadering, Kring Andragologie
Kenmerken van een sociaal veranderkundige, c.q. andragologische benadering, Kring Andragologie
Uitwerking Stellingname bestuur kring andragologie. Donkers 2019
Kritisch en bescheiden, ervaring met leerwerkplaats, Gerard Donkers en Nelly Labrie
Kritisch en bescheiden, ervaring met leerwerkplaats, Gerard Donkers en Nelly Labrie
Ervaring met leerwerkplaatsen Zelfregie voor organisaties in transitie 2017
Kwantumdenken in de kosmogenese van Stephen Hawking
Kwantumdenken in de kosmogenese van Stephen Hawking
Wat kan de sociale veranderkunde leren van Stephen Hawking, Gerard Donkers 2023
Levenssamenhang als utopie, Gerard Donkers
Levenssamenhang als utopie, Gerard Donkers
Overdenkingen bij en hypothetisch construct 2018
Maatschappelijke opdracht van de Hogeschool, cursist LESI
Maatschappelijke opdracht van de Hogeschool, cursist LESI
Opdracht in het kader van masterclass LESI 2016
Naar een leefbare aarde (2021) Persbericht Kring Andragologie
Naar een leefbare aarde (2021) Persbericht Kring Andragologie
Gerard Donkers in samenwerking met Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam 2021
Naar een leefbare aarde, eerste reacties op boek
Naar een leefbare aarde, eerste reacties op boek
betreft periode 8 april tot 20 juni 2021
Normatieve bouwstenen voor sociaal veranderkundige theorieën en praktijken, Gerard Donkers
Normatieve bouwstenen voor sociaal veranderkundige theorieën en praktijken, Gerard Donkers
Op zoek naar waardenoriëntatie die aansluit bij andragologie, c.q. sociale veranderkundean de Andragologie 2017
Onder de veilige vleugels van de therapeut, Carla Rus psychiater
Onder de veilige vleugels van de therapeut, Carla Rus psychiater
Lifers en shoppers en hun vertrouwen op eigen kracht
Ondersteuning Eigen Regievoering & Vraaggestuurde Zorg, proefschrift Lineke Verkooijen
Ondersteuning Eigen Regievoering & Vraaggestuurde Zorg, proefschrift Lineke Verkooijen
Een analyse van de betekenis van deze benadering in termen van empowerment. Dr. G. Donkers
Organisatie als zelfregulerend systeem, Gerard Donkers
Organisatie als zelfregulerend systeem, Gerard Donkers
Voorwaarden om zinvol te kunnen spreken over de organisatie als zelfregulerend systeem, 2017
Participatief actieonderzoek als vorm van eigentijds veranderen, Gerard Donkers
Participatief actieonderzoek als vorm van eigentijds veranderen, Gerard Donkers
Lezing op studiemiddag over Actieonderzoek Utrecht 5 juni 2018
Platformgroep Theorieontwikkeling sociale veranderkunde
Platformgroep Theorieontwikkeling sociale veranderkunde
Kansen en mogelijkheden, Kring Andragologie juni 2020
Podcast over Zelfregie, Marcel van Eck
Podcast over Zelfregie, Marcel van Eck
Marcel van Eck in gesprek met Gerard Donkers
Presentietheorie van Andries Baart een kritische beschouwing, Gerard Donkers
Presentietheorie van Andries Baart een kritische beschouwing, Gerard Donkers
Op zoek naar een constructieve verhouding tussen presentie en zelfregulering, 2017
Primo Levi Hoe mensen zelf de regie houden over hun menselijke waardigheid in onmenselijke omstandigheden
Primo Levi Hoe mensen zelf de regie houden over hun menselijke waardigheid in onmenselijke omstandigheden
Ervaringen van Primo Levi in concentratiekamp Auschwitz en van Etty Hillesum in kamp Westerbork, bekeken vanuit het thema zelfregulering, Donkers 2016
Ruimteverkenning, Nelly Labrie
Ruimteverkenning, Nelly Labrie
Onderzoek naar afstemming tussen managers en professionals naar de verandertheorie van dr. Gerard Donkers, 2009
Samen verduurzamen. Gerard Donkers 2022
Samen verduurzamen. Gerard Donkers 2022
Een andragologisch perspectief
School en veiligheid, Gerard Donkers
School en veiligheid, Gerard Donkers
Verslag van onderzoek naar de zelfregie van leerlingen, leerkrachten en school in het omgaan met agressie. Dr. G. Donkers 2014
Sexual bodies that matter, Rosa Koenen
Sociaal-constructieve visie op veranderen, Gerard Donkers
Sociaal-constructieve visie op veranderen, Gerard Donkers
Een referentierealistisch perspectief
Sociale Veranderkunde, een introductie, Flitscolleges Stendenhogeschool
Sociale Veranderkunde, een introductie, Flitscolleges Stendenhogeschool
Versterking van zelfregulerend vermogen van mens en samenleving, een sociaal veranderkundige benadering
Sociale veranderkunde, naar een body of knowledge, Gerard Donkers 2023
Sociale veranderkunde, naar een body of knowledge, Gerard Donkers 2023
Platformgroep Kring Andragologie van de UVA Amsterdam
Spontaniteit als kenmerk van veranderkundig handelen, Gerard Donkers
Spontaniteit als kenmerk van veranderkundig handelen, Gerard Donkers
Promotieonderzoek naar methodiek Maatschappelijk Werk
Summary of Donkers
Summary of Donkers
written by Drs. Willem Blok
Taal van veranderen, Gerard Donkers
Taal van veranderen, Gerard Donkers
Een conceptuele analyse 2021
The Systems View of Life, F. Capra en L. Luisi (2014), Gerard Donkers
The Systems View of Life, F. Capra en L. Luisi (2014), Gerard Donkers
Kritische analyse vanuit sociaal veranderkundig perspectief, Platformgroep Kring Andragologie 2019
Towards a habitable earth. Furthering sustainability from a scientific perspective of change, Gerard Donkers
Towards a habitable earth. Furthering sustainability from a scientific perspective of change, Gerard Donkers
In cooperation with the Andragology Circle of the University of Amsterdam 2021
Uit één stuk. Iryna Batyreva, beleidsmedewerker WMO
Uit één stuk. Iryna Batyreva, beleidsmedewerker WMO
Zelfregulering als tegenkracht voor boekhoudcultuur
Veranderen als creatief proces. Gerard Donkers
Veranderen als creatief proces. Gerard Donkers
Een passie voor sociale veranderkunde
Veranderkundig modellen, verwerkingsopdrachten bij boek Gerard Donkers
Veranderkundig modellen, verwerkingsopdrachten bij boek Gerard Donkers
Alle opdrachten zijn in de praktijk uitgetest in de propedeuse van het HSAO
Veranderkundig onderzoek, Gerard Donkers
Veranderkundig onderzoek, Gerard Donkers
Bijdrage aan de methodologie van sociale veranderkunde c.q. andragologie
Verandervermogen van organisaties, Gerard Donkers
Verandervermogen van organisaties, Gerard Donkers
Lezing op masterSocial Work van NHL Hogeschool Leeuwarden 2012
Verduurzamen, een sociaal veranderkundig perspectief, Gerard Donkers
Verduurzamen, een sociaal veranderkundig perspectief, Gerard Donkers
Lezing symposium over verduurzamen, Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam 28 november 2019
Verleiden tot zelfregie, Gerard Donkers
Verleiden tot zelfregie, Gerard Donkers
De verleidingskunst van sociale professionals uit promotieonderzoek, Donkers 2016
Waarde van protocollen in het omgaan met agressie, Gerard Donkers
Waarde van protocollen in het omgaan met agressie, Gerard Donkers
Uit: VMBO-onderzoek naar omgaan met agressie 2008
Woonzorgconcern IJsselheem, Evelien Landsman
Woonzorgconcern IJsselheem, Evelien Landsman
Analyse van het zelfregulerend vermogen
Zelfregie en presentie in de Sociale Verslavingszorg, Ans Spexgoor
Zelfregie en presentie in de Sociale Verslavingszorg, Ans Spexgoor
Samenvatting van resultaten uit het onderzoek
Zelfregie in de WMO, Gerard Donkers
Zelfregie in de WMO, Gerard Donkers
Een kritische beschouwing 2009
Zu einer lebenswerte Erde, Gerard Donkers
Zu einer lebenswerte Erde, Gerard Donkers
Eine kurze Einblick ins Buch
Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com