zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

The Family of ManThe Family of man
Ofwel: de kracht van autonomie in verbondenheid

Door een vriendin van me werd ik attent gemaakt op het fotoboek The Family of Man van Edward Steichen en uitgegeven bij het Museum of Modern Art in New York (1955). Het boek staat vol met prachtige foto's. Het wil een spiegel zijn van de essentiële eenheid en van de generieke basis van de mensheid over de gehele wereld. Daaromfoto's van de geboorte tot de dood, van de dagelijkse relaties tot de familie, tot de samenleving, tot de wereld en tot zichzelf, van mooie en grote gebeurtenissen in ons leven: goede en vreugdvolle gebeurtenissen, maar ook stomme en destructieve gebeurtenissen. Foto'van eigen dromen en aspiraties, foto's van het zoeken naar waarheid, schoonheid en liefde. Het boek bracht me tot de volgende overweging:

In de ontwikkeling van het menselijk leven zijn er twee drijvende, basale krachten werkzaam. Het is de kracht waarmee de organische natuur zich onderscheidt van de anorganische, de flora zich onderscheidt van de fauna, de mens  zich onderscheidt van het dier en het ene organisme zich onderscheidt van het andere. Het is de kracht van de autonomie, de zelfheid van elk organisme, haar gescheiden en onderscheiden zijn. Een bonte verzameling van verschillen, prachtig zichtbaar in de foto's.
Maar in de foto's er is ook een tegengestelde energie werkzaam. Het is de kracht die de organismen met elkaar verbindt en waarin ze actief zijn in het met elkaar verbonden zijn. Het is het bewuste en vooral onbewuste actieproces van het zich verbinden met het andere en de andere. Het is de kracht van de samenhang: van hetgeen natuur, mens en maatschappij met elkaar verbindt. Denk bijvoorbeeld aan de lichamelijke kracht van de eenwording, de kracht van de samenhang waarmee een leeuwin haar jongeren omklemt, de kracht van samenhang waar mensen zich tot één familie met elkaar verbonden weten.

Tesamen gaat het hier om de kracht van autonomie in verbondenheid, hetgeen ik benoem als het basale vermogen tot zelfregulering of zelforganisering. Hoe kan ik mijn verbondenheid met de ander en het andere mijn autonomie realiseren en hoe kan ik me in mijn autonoom zijn verbonden weten met de ander en het andere? Hoe kan ik deze twee essentiële dimensies van menselijk leven tegelijkertijd gerecht doen en niet vervallen in een eenzijdige nadruk op slechts één van beide polen? Dat is de grondvraag van zelfregulering.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com