zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Onrust in de mondelinge communicatieIk heb in mijn leven veel boeken geschreven. Dat komt omdat ik op een andere manier mijn boodschap niet voldoende over het voetlicht kreeg vanwege teveel (negatieve en ook positieve) ruis in de mondelinge communicatie. De mondelinge communicatie verloopt via talrijke om- en zijwegen, waardoor onderliggende en wat ingewikkeldere inzichten gemakkelijk in de mist geraken. De dialoog tussen mensen vraagt om Umwege-arbeit teneinde ruimte te laten voor de ander om een ander perspectief in de communicatie in te brengen. In het geschreven en gelezen woord is deze ruis afwezig en kan er rust zijn in het denken, een rust die positief maar ook negatief kan uitpakken. Dat past in de rust van de contemplatie in een abdij, maar ook bij de bezinning in het onderwijs en in ons dagelijkse omgang met onszelf en met de ander. As je leest, laat je de ander aan het woord en jij bent stil of je bent samen stil.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com