zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Doel heiligt niet alle middelenEen doel  heiligt niet alle middelen. In verschillende politieke praktijken uit onze recente Europese geschiedenis van het fascisme en het communisme heiligde het door hen gestelde doel vrijwel alle middelen, ook die van geweld en terreur. De gevolgen van een dergelijke wijze van denken zijn ons genoegzaam bekend.
In mijn benadering van zelfregulering heb ik (Donkers 2010) doelmatig handelen dan ook omschreven als:

de weg bewandelen in de richting van een zelfgesteld doel, waarbij men zowel zorg blijft dragen voor een goede interne afstemming op de binnenwereld van jouw zelf en de ander als voor een goede intermenselijke afstemming op het gebied van cultuur, personen en posities.

Het doel dat mensen zichzelf stellen heiligt dus zeker niet alle middelen. In het sociale domein betekent doelmatig handelen dan ook geen lineair en blind op je doel afgaan, maar een persoon en context gerelateerd handelen dat zich per definitie altijd via omwegen voltrekt (en dus vraagt om tijd, geduld en bezinning). Als je het zelfregulerend vermogen van kinderen of volwassenen wilt aanspreken en versterken, dan moet jouw zelfregulerend vermogen daartoe ook het middel zijn. Je kunt geen vrije samenleving vormen met slavenmiddelen. Je kunt geen zelforganiserende groep of samenleving creeëren via een slechts van bovenaf gedicteerde wil. Handelen kan in deze zin slechts doelmatig zijn, als er sprake is van afstemmend handelen op persoon en context. Doelmatig handelen is afstemmend handelen. Dat doel realiseert zich in de weg waarlang, het middel waarmee wordt gehandeld.

 

 

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com