zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Wie roept er 'stop'?
Wie roept er ‘stop!'?

‘Wanneer het kwaad komt zoals de regen valt, dan roept niemand meer: stop!', aldus een uitspraak van de beroemde Duitse toneelschrijver Bertold Brecht.

Het kwaad is, dat mensen onmondig worden gehouden en niet vrij zijn om hun stem te laten horen. Op kleine schaal moeten we dit kwaad van de bevoogding, geweld en onderdrukking steeds weer bestrijden, zodat het zich niet opstapelt en onbeheersbaar wordt. Want 'als het kwaad komt zoals de regen valt, dan roept niemand meer STOP'. En de stem van degene die het nog wel roept, wordt niet meer gehoord. Dan is het hek van de dam, met als uiteindelijk gevolg: oorlog en vernietiging van wat we aan beschaving hebben gerealiseerd. Bertold Brecht verwijst hier naar de opkomst van het fascisme in de jaren dertig vóór de Tweede Wereldoorlog in Duitsland en in de rest van de wereld.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com