zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Sociale veranderkunde, naar een body of knowledge, Gerard Donkers 2023

Platformgroep Kring Andragologie van de UVA Amsterdam

Datum van plaatsen: 18-07-2023

Download:

In deze notitie staan kort de centrale onderwerpen benoemd die voortkomen uit het thematisch onderzoek van de platformgroep 'Theorieontwikkeling sociale veranderkunde' van de Kring Andragologie. De vraag wordt gesteld wat dit onderzoek heeft bijgedragen aan het formuleren van een body of knowledge van het kennisgebied.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com