zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Andragologie en Human Resource Development Joseph Kessels

Lezing van prof. dr. Joseph Kessels op miniconferentie

Datum van plaatsen: 15-06-2023

Download:

Op 9 februari 2008 vond er in Amsterdam een miniconferentie plaats van oud-andragologen. Experts uit WO, HBO en het werkveld gingen in gesprek met drie oudhoogleraren, te weten prof. dr. Gerard de Zeeuw, prof. dr. Ton Notten en prof. dr. Joseph Kessels over andragologische thema's die hen momenteel boeien. Het vak blijkt, weliswaar in veel verschillende jasjes en onder diverse benamingen, in de hedendaagse praktijken meer dan springlevend. Aan het einde van de conferentie is dan ook besloten om met elkaar door te gaan. We gaan zoeken naar afstemming tussen die verschillende wetenschappelijke en professionele praktijken, om langs die weg de identiteit van het vakgebied nader uit te werken en levend te houden.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com