zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Ondersteuning Eigen Regievoering & Vraaggestuurde Zorg, proefschrift Lineke Verkooijen

Een analyse van de betekenis van deze benadering in termen van empowerment. Dr. G. Donkers

Datum van plaatsen: 08-12-2018

Download:

Het proefschrift gaat over vraaggestuurde zorg en ondersteuning eigen regievoering in de zorg voor mensen met functionele beperkingen.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com