zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Gezondheidszorg in de verdrukking, Bert Vendrik

Reactie op artikel van kinderpsycholoog

Datum van plaatsen: 15-06-2023

Download:

In dit stuk wordt geprobeerd in het kort een samenhangende visie te schetsen op de vele problemen in de gezondheidszorg op het niveau van uitvoerend werk, management en beleid.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com