zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Organisatieontwikkeling, reflectievragen bij drie perspectieven Gerard Donkers

Een inhoudelijke procesanalyse van zelfregulering

Datum van plaatsen: 18-07-2023

Download:

In mijn boek 'Veranderen in meervoud' (2012) staat op pagina 49 een analyseschema van veranderkundig handelen met daarbij op pagina 59 een aantal formele basisvragen om een veranderkundige benadering in kaart te brengen.
In de hierna volgende vragenlijst zitten een uitgebreidere lijst met vragen over de drie perspectieven van organisatieontwikkeling als proces van zelfregulering of zelforganisering. In deze vragenlijst wordt in meer normatieve zin stelling genomen met betrekking tot gewenste vormen van organisatieontwikkeling. Met deze vragenlijst kunnen mensen meer inhoudelijk ingaan op het eigen functioneren en het functioneren van de organisatie. Dat maakt de analyse scherper en interessanter.

.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com