zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief? Kruiter e.a. 2015

Boekbespreking Gerard Donkers

Datum van plaatsen: 08-12-2018

Download:

In mijn masterclass bij de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam getiteld Zelfregie voor organisaties in transitie was er gelegenheid voor cursisten om een eigen boek in te brengen dat hen zeer geïnspireerd had in hun werk. Een cursist bracht dit boek Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief (Kruiter e.a. 2015) in. We vergeleken dit boek met de inhoud van de cursus waarin het boek van Donkers Zelfregie terug in het werk, een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling (2015) centraal stond. In dit document geef ik mijn bijdrage aan deze discussie.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com