zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

School en veiligheid, Gerard Donkers

Verslag van onderzoek naar de zelfregie van leerlingen, leerkrachten en school in het omgaan met agressie. Dr. G. Donkers 2014

Datum van plaatsen: 15-06-2023

Download:

In dit artikel doe ik verslag van de opzet en de bevindingen uit het onderzoek naar de zelfregie van leerlingen, leerkrachten en school inhet omgaan met agressie. Het artikel is geschreven naar aanleiding van het boek 'Naar een veilige school' (LEMMA 2018).

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com