zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Integrale benadering van mensen met complexe problematiek, Najat Azahaf en Hans van Klink

Casuïstiek Stichting De Linde

Datum van plaatsen: 15-06-2023

Download:

In dit document wordt een beeld geschetst van de positie van Stichting De Linde, een ambulante zorgaanbieder voor zelfstandig wonende mensen met een (licht)verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek, in het complexe veld van wet-en regelgeving. Als kernprobleem wordt gesignaleerd dat veel hedendaagse wet- en regelgeving strijdig is met bevordering van zelfregie van cliënt en professional.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com