zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Levenssamenhang als utopie, Gerard Donkers

Overdenkingen bij en hypothetisch construct 2018

Datum van plaatsen: 15-06-2023

Download:

In deze notitie laat ik enkele auteurs aan het woord die iets belangrijks hebben gemeld over Levenssamenhang. Ik begin met een verhaal van Fyodor Dostojewski en laat de conclusies verder aan de lezer over. 

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com