zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Veranderen als creatief proces. Gerard Donkers

Een passie voor sociale veranderkunde

Datum van plaatsen: 15-06-2023

Download:

In dit artikel gaat Gerard Donkers in op creativiteit in het methodisch handelen van professionals die werken met mensen. Wat betekent creatief handelen in dit sociale domein? Een belangrijk thema in een tijd van toenemende standaardisering van werkprocessen.

 


Copyright © 2007-2023 Zelfregie.com