zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Hoe maken we de transformatie van het sociaal domein tot succes? Gerard Donkers

Wat staat ons te doen? Lezing 27 nov. 2018 bij Kring Andragologie op de Universiteit van Amsterdam

Datum van plaatsen: 15-06-2023

Download:

Wat vinden medewerkers van gemeentes en van andere organisaties dat er moet gebeuren om de transformatie van het sociaal domein tot een succes te maken?
Gerard Donkers gaat in op bevindingen uit een lopend onderzoek naar verandertrajecten die 112 medewerkers, afkomstig uit allerlei functies en werkvelden, in de periode tussen 2015 en 2018 in zijn masterclasses op de Universiteit van Amsterdam hebben ingebracht, bereflecteerd en in hun eindpaper uitgewerkt. Welke antwoorden geven deze medewerkers zelf op de genoemde vraag? 

 


Copyright © 2007-2023 Zelfregie.com