zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Verduurzamen, een sociaal veranderkundig perspectief, Gerard Donkers

Lezing symposium over verduurzamen, Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam 28 november 2019

Datum van plaatsen: 15-06-2023

Download:

In deze lezing wordt ingegaan op de mogelijke bijdrage van de sociale veranderkunde aan het complexe vraagstuk van Verduurzaming. Wat kunnen sociaal veranderkundigen bijdragen aan herstel van de balans tussen natuur, mens en maatschappij, zodat de wereld leefbaar is voor huidige en toekomstige generaties? 

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com