zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Corona-app, een verantwoord gebruik? Gerard Donkers

Een sociaal veranderkundige overweging 2020

Datum van plaatsen: 18-07-2023

Download:

In de politiek is momenteel - medio april 2020 - de vraag aan de orde of het invoeren van een zogenaamde 'corona-app'verantwoord is om daarmee een voorzichtige her-opstart van de samenleving mogelijk te maken. Donkers geeft politici enkele overwegingen mee in het komen tot een verantwoorde besluitvorming.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com