zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Platformgroep Theorieontwikkeling sociale veranderkunde

Kansen en mogelijkheden, Kring Andragologie juni 2020

Datum van plaatsen: 18-07-2023

Download:

 Platformgroep Theorieontwikkeling sociale veranderkunde is een initiatief van de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam. De platformgroep beoogt theorieontwikkeling op het gebied van de andragologie als sociale veranderwetenschap. In deze notitie is de visie, motivatie, opzet en organisatie van het platform uitgewerkt. 

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com