zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

The Systems View of Life, F. Capra en L. Luisi (2014), Gerard Donkers

Kritische analyse vanuit sociaal veranderkundig perspectief, Platformgroep Kring Andragologie 2019

Datum van plaatsen: 15-06-2023

Download:

Hier volgt een kritische analyse van de betekenis van dit boek, gezien vanuit een sociaal veranderkundig perspectief. Ingegaan wordt op een zestal vragen. Deze vragen zijn te vinden in de notitie "Platformgroep Theorieontwikkeling Sociale Veranderkunde' van de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam. Zie 'documenten'  paragraaf 2.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com