zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Blok, W. (2012) Core Social Work

International Theory, Values and Practice

Datum van plaatsen: 11-06-2009

Vanuit een internationaal perspectief geeft de auteur een inleiding in het Social Work. Mede vanuit zijn eigen internationale werkervaringen gaat hij op zoek naar het gemeenschappelijke en basale in het Social Work beroep. Hij besteedt de nodige kritische aandacht aan de maatschappelijke context en het sociaal beleid waarbinnen het werk zich ontwikkelt. Hij bepleit onder meer een holistische werkelijkheidsbenadering waarin aandacht is voor een evenwichtige verhouding tussen subject(denken) en object(denken) in de verhouding tussen individu en maatschappij. In zijn verandertheorie is hij zoek naar een integratieve benadering van Social Work. Het zelfreguleringsmodel van Donkers neemt hij hierbij als uitgangspunt. Hij kent het Social Work een cruciale rol toe in het democratische functioneren van de samenleving. In elke fase van het cyclische democratische besluitvormingsproces positioneert hij het Social Work als een belangrijk instrument van met name het lokaal sociaal beleid.  

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com