zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Donkers, G. (2009) Grondslagen van veranderen

Naar een methodiek zonder keurslijf

Datum van plaatsen: 11-06-2009

Als vervolg op zijn boek 'Veranderkundige modellen' is de auteur in dit boek vanuit een breed perspectief op zoek naar een verantwoorde integratieve benadering van sociaal werk. Veranderen vat hij in constructivistische zin op als een reflectief proces van zelf sturen en afstemmen op omgeving en zichzelf. Zijn verandertheorie sluit aan bij de kritisch-reflectieve wending in de sociale wetenschappen. Deze nieuwe manier van kijken naar veranderen blijkt belangrijke consequenties te hebben voor de hedendaagse beroepspraktijk en voor de verdere uitbouw van een wetenschappelijk verantwoorde beroepsopleiding. 

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com