zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Bekman, A.: Op zoek naar zingeving

Meer reflecteren en minder organiseren

Datum van plaatsen: 25-05-2011

De Nederlandse gemeenschap is welvarend als nooit tevoren, maar het ontbreekt haar aan zingeving en zinbeleving. In organisaties hebben we nauwelijks de tijd en de taal om uit te drukken wat er innerlijk in ons omgaat terwijl we druk in de weer zijn met het werk. Gevoelens en geheime gedachten worden bij voorkeur buiten de rationele systeemgedreven manier van omgaan met elkaar gehouden. Bekman vraagt zich af, of wij in onze totaal georganiseerde samenleving nog wel in staat zijn om ons individueel en collectief bezig te houden met 'trage vragen' en morele zingevingsvragen. Waar moeten we met die vragen naar toe?
Zingeving komt volgens Bekman niet tot stand door meer organisatie, maar door meer reflectie. We bouwen de fabriek, zetten de machines neer, maken de procedures en gaan produceren. We richten het bureau in, krijgen een computer en een taakomschrijving en gaan aan het werk.
Reflecteren gaat uit van de individuele mens die zich vragen stelt en die op onderzoek uitgaan in een dialoog met anderen. Zingeving valt niet te organiseren, maar kan ontstaan tussen mensen die elkaar inspireren. We verheugen ons over al die mensen die met respect, zachtmoedig en hulpvaardig andere mensen tegemoet treden. Zonder veel overpeinzingen hebben ze besloten dat de zin van hun bestaan vooral gezocht moet worden in zinvolle relaties met anderen en ze handelen daarnaar. Aldus inspireren ze anderen. Dat is wat managers en medewerkers in organisaties meer zouden moeten doen, aldus Bekman.

 

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com