zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Boekaerts, M. (2002) Bringing about change in the classroom

Strengths and weaknesses of the self-regulated learning approach. In: Learning and Instruction, nr 12

Datum van plaatsen: 21-11-2007

De leerbenadering van de onderwijspsycholoog Monique Boekaerts, zoals neergelegd in dit artikel, toont op essentiele punten raakvlakken met de contextuele benadering van zelfregulering. Studenten brengen in het klaslokaal hun eigen doelen mee en deze persoonlijke doelen zijn de sleutel voor hun aanpassingssysteem, aldus een centrale stelling van Boekaerts. Bij zelfregulerend leren moeten we focussen op veel aspecten van het gedrag van student en docent, terwijl we het oog gericht moeten blijven houden op de hele persoon-in-zijn-context, aldus Boekaerts.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com