zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Iryna Batyreva: Uit EEN stuk (2012)

Zelfregulering: een tegenkracht voor de boekhoudcultuur

Datum van plaatsen: 19-02-2013

Dit is de eindthesis van Iryna Batyreva voor de masteropleiding Sociale Interventie van het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI). Iryna is hiermee cum laude afgestudeerd als master of science. De eindthesis bevat een verslag van haar onderzoek naar de vraag, hoe sociale professionals het concept van zelfregulering gebruiken om de ervaren coherentie te handhaven binnen de door de auditcultuur aangetaste sociale praktijken. Haar onderzoeksbegeleider was prof. dr. Hugo Letiche. De eindthesis staat bij 'documenten' en kan worden gedownload via deze website.
Een centrale conclusie uit haar onderzoek is dat het cruciaal is hoe de zelfreguleringsbenadering in de praktijk wordt gebracht. Wanneer zelfregulering wordt gehanteerd als een open reflectiekader, dan kan het de ervaren coherentie tusssen actor en systeem bevorderen, een open houding en alertheid voor emergentie stimuleren. Er is dan geen sprake van reductie van complexiteit. Maar zelfregulering (en dat geldt volgens de onderzoeker waarschijnlijk voor elk concept) reduceert de complexiteit, als men de negen basiscompetenties gaat zien als een methodiek die je systematisch zou kunnen en moeten toepassen op de praktijk. Nadruk moet in de zelfreguleringsbenadering dus blijven liggen op het open, niet ingevulde en niet invulbare emergente karakter van het driewereldendenken van zelfregie. Ook een goed verhaal blijft nodig om het proces van zelfregulering te ondersteunen.  

 

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com