zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Carver and Scheier (1981) Attention and self-regulation

A control-theory approach to human behavior

Datum van plaatsen: 11-11-2013

Dit boek staat vol met experimentele onderzoeken naar zelfregulatie van gedrag. Naar voren komt een systeemgericht model waarin zelfregulatie primair wordt verstaan als een feedbackmechanisme. De auteurs omschrijven zelfregulatie als het dynamisch proces van waarnemen van doelen die vervolgens worden gebruikt als referentiewaarden voor feedback. Op deze manier wordt in het systeem de bestaande toestand in overeenstemming gebracht met de wenselijke toestand. Als er immers een discrepantie wordt waargenomen tussen de feitelijke waarde en de referentiewaarde (norm), dan leidt dit automatisch tot een vergelijkingstest tussen de gedragsstandaard en de huidige toestand. Op die test volgt dan een verandering in gedrag, zodat het gedrag meer in overeenstemming komt met de standaard van de vergelijking. Het zelfregulatieproces vermindert dus de tegenstelling tussen de feitelijke en de gewenste norm.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com