zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Morin, Edgar: On complexity 2008

Translated by Robin Postel Hampton Press. Inc.

Datum van plaatsen: 01-12-2013

Morin's benadering van complexiteit en zelforganisatie komt in grote lijnen overeen met Donkers' benadering van zelfregulering. Complexe systemen zijn levende en onscheidbare mengsels van orde en wanorde, van subject en object, van sturen en gestuurd worden, van leven en sterven. Dergelijke systemen worden gekenmerkt door zelforganisatie, dat wil zeggen door een spontaan realiseren van collectieve afstemming tussen de ontelbare elementen van het systeem.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com