zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Gergen, K. (1994) Toward Transformation in Social Knowledge

Second edition

Datum van plaatsen: 22-05-2016

De psycholoog Kenneth Gergen ontwikkelt in dit boek het idee van de menswetenschap als sociale constructie. Hij laat zien dat beschrijvingen van het menselijk handelen noch kunnen worden afgeleid van noch kunnen worden gecorrigeerd door wetenschappelijke observatie. Hij pleit voor een radicale verandering in de wetenschappelijke praktijk. Het boek bevat essentiële kennis voor sociale wetenschappers en voor mensen die onze opvatting van sociale kennis willen begrijpen. Zo ontwikkelt hij onder meer het idee van 'het verzadigd zelf' (verzadigd van de vele informatie). Gergen is een sociaal constructionist die de ontologische validiteit van kennis en ervaring niet wil opgeven en niet wil vervallen in een ongebreideld subjectivisme en relativisme. 

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com