zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Harré, R. & Gillett, G. (1994) The Discursive Mind

Sage Publications

Datum van plaatsen: 22-05-2016

Het boek gaat over de filosofische revolutie in de hedendaagse psychologie in de richting van een nieuw paradigma die het Cartesiaanse dualisme tussen geest en lichaam wil oplossen ten gunste van een discursieve en contextgeoriënteerde wending in de psychologische theorie. Nadruk ligt op de discursieve oorsprong van het zelf en op de discursieve oorsprong van het agencybegrip. De auteurs ontwikkelen een grondig sociaal begrip van de persoonlijkheid. Ook geven ze emoties een meer betekenisvolle plek dan gebruikelijk in het begrijpen van ons zelf.
Hoewel de auteurs het intersubjectieve karakter van waarheidsvinding benadrukken, ontkennen ze daarmee niet elke objectieve werkelijkheid. Ze benoemen hun benadering dan ook referentierealistisch. Hun term 'realisme' verwijst niet naar de waarheid van uitspraken, maar naar het bestaan van entiteiten als zodanig. Het is de aanname van het bestaan van een wereld die van ons 'onafhankelijk' is en waaraan wij voortdurend refereren, los van de vraag of we deze entiteiten kunnen kennen. Alleen op basis van deze ontologische verondersteling kunnen wij onszelf adequaat sturen. 

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com