zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Gruen, Arno (1987) Verraad aan het zelf

Een pleidooi voor autonomie, Anthos

Datum van plaatsen: 22-05-2016

Het begrip autonomie heeft de laatste jaren een betekenis gekregen waarbij de nadruk ligt op demonstratie van eigen kracht en superioriteit. Deze interpretatie van autonomie is echter een voortbrengsel van onze moderne prestatiemaatschappij en moet als een misvatting met grote gevolgen worden gezien. Werkelijke autonomie is immers, zoals de psychoanalyticus Arno Gruen in dit boek overtuigend verwoordt, een toestand waarin de mens in harmonie met zijn gevoelens en behoeften leeft. Juist door het overheersende succes- en prestatiedenken echter is voor velen de toegang tot hun zelf afgesloten: de door de druk van de opvoeding veroorzaakte aanpassing doet levendigheid, creativiteit en liefdesgevoelens verkommeren. Dit verlies veroorzaakt afhankelijkheid en onderwerping.
Het boek overschrijdt verre de grenzen van de psychiatrie. Het vraagt immers naar het mens-zijn in de huidige maatschappij en vestigt de aandacht op de basisdimensie van autonomie en verbondenheid die zo kenmerkend is voor het menselijk bestaan. 

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com