zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Ginkel, J. en Verhaaren, F. (2015) Werken aan de wakkere stad

Langzaam leiderschap naar gemeenschapskracht

Datum van plaatsen: 22-06-2016

Hoewel de auteurs in kennistheoretische zin een sterk idealistische benadering verwoorden en ze met hun activerende taal het begrip 'zelfregie' in mijn ogen te veel herleiden tot een daadkrachtig, niet-afhankelijk handelen, ondersteunen ze met hun boek wel de eigen veranderkracht van burgers in de wijken. In die zin is het boek een inspirerende zoektocht om dienstbaar te zijn aan de samenleving.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com