zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Jonge, Ed de (2015) Beelden van de professional. Inspiratiebronnen voor professionalisering, proefschrift

Inspiratiebronnen voor professionalisering

Datum van plaatsen: 15-11-2016

Dit proefschrift is een zoektocht naar mogelijke inspiratiebronnen voor professionalisering.

In deel I wordt een ideaaltypisch model van relevante karakteristieken van professionaliteit ontwikkeld. Centraal daarin staat de zinvolle potentie van professionaliteit namelijk het realiseren van humanitaire waarden onder complexe omstandigheden. Professionele expertise wordt vooral gekenmerkt door besluitvorming op het snijvlak van analyse en aanpak, zoals het voorschrift van de arts of het vonis van de rechter. In deel II wordt ingegaan op beelden van de professional. Gedoeld wordt op praktijktheorieën waarin een ideaal voor professioneel functioneren is belichaamd , bijvoorbeeld de lerende professional, de reflectieve professiona, de presentiebeoefenaar en de intrapeneur.zoals gezondheid of rechtvaardigheid. In deel III wordt de werkzaamheid van deze praktijktheorieën onderzocht door middel van een analyse van tien jaargangen van het vaktijdschrift voor maatschappelijk werkers.

Voor een (re)constructie van het beeld van de zelfsturende professional maakt Ed de Jonge in zijn onderzoek gebruik van de zelfregiebenadering van Donkers. De zelfsturende professional omschrijft hij als een metabeeld, omdat het zich niet beperkt tot één specifiek domein van zijn ideaaltypisch model. Het is een metabeeld dat de indeling in beeldcategorieën doorkruist en overstijgt, aldus de Jonge. Elke professional geeft zelfbewust en actief vorm aan zijn beroepsmatige werkzaamheden, zijn loopbaan en zijn leven en daarmee aan zijn professionele én persoonlijke identiteit. Het begrip biedt een houvast als identificatiemodel voor professionals en als inspiratiebron. 'De wijze waarop Donkers (2003) zelfregulering als concept uitwerkt en verbindt met professioneel handelen biedt een gedegen fundament voor de ontwikkeling van een theoretisch robuust beeld van de zelfsturende professional', aldus De Jonge. De jonge geeft aan hoe dit concept nog verder zou kunnen worden ontwikkeld.  

 

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com