zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Midgley, G. (2000) Systemic Intervention

Philosophy, Methodology and Practice. New York: Kluwer. Academic/Plenum Publishers

Datum van plaatsen: 21-11-2007

De systemische benadering van Midgley heeft veel gelijkenissen met de contextuele benadering van zelfregulering van Donkers. Er wordt door beiden onder meer uitgegaan van een procesfilosofische en kritisch-reflectieve benadering van sociale interventie. Beiden auteurs zijn op zoek naar een theoretisch en methodisch pluralisme dat professionals toestaat om, afhankelijk van de doelen en waarden die ze nastreven, flexibeler te intervenieren.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com